ČANGLEŠKA NUNPA SINGERS

 

!!! hledáme nové mužské hlasy !!!

 

 

Název Čangleška Nunpa Singers vznikl na začátku roku 2005, kdy jsme se dověděli o gramatické nesprávnosti dosavadního názvu (Čonalapi Singers) a rozhodli jsme se vytvořit název nový - a to Čangleška Nunpa Singers. Tento název v překladu znamená "Dva kruhy" a symbolizuje jednak dvě kruhové části velkého bubnu (horní a spodní kůže), ale také kruh zpěváků kolem kruhu bubnu. Rovněž je tento název úzce spjat s naší kmenovou písní k poctě bubnu, jež začíná slovy - "Čangleška nunpa, čokan wanži ...."

První pokusy o zpívání se uskutečnily v počátku 90.let. Zpíváme hlavně lakotské písně. V současné sestavě jsme se zúčastnili jako kapela šestnácti zimních českých powwow (v roce 2012 a 2016 jako host drum), čtyř katowických, čtyř powwow v Pszczyně, jednoho v Poznani a jednoho ve Fort Hary. Když se sejdeme, tak zpíváme i na jarních a podzimních wačhipi na Hamiltonech. Snažíme se scházet jednou za měsíc, kde procvičíme staré písně a občas se naučíme nějaké nové.

O akcích jako je powwow se dozvíte v rubrice Stane se... nebo na www.powwow.cz

Případní zájemci o zpívání nestyďte se ozvěte se!!!

Buben, a buben na powwow

Buben je nejdůležitější součástí každého powwow. Bez bubnu a zpěváků okolo něj nemůžou mít původní Američané svá powwow. Celá jejich kultura směřuje k bubnu. Buben přináší tlukot srdce naší Matky země na powwow, kde jej můžou slyšet a cítit všichni. Bubnování navrací všechno zpět do rovnováhy. Je jedno jestli tancujete, zpíváte nebo jenom posloucháte. Pokud jste okolo bubnu, můžete splynout s Velkým duchem.

Mnoho indiánů věří, že je darem od Velkého ducha a jeho zvuk bouře je vyvoláván jeho samotnou duší. Tato duše i srdce žije uvnitř bubnu, neboť původně byl vyroben ze dvou duchů významných pro indiány – dřeva a kůže. Základ bubnu je vyroben z vydlabaného kmene nebo ohýbáním latě do kruhového či osmistěnného rámu. Dřevo bylo nezbytnou součástí života prérijních národů.

Výroba bubnu je obřadní proces. Aby mohl začít s přípravou, musí mít výrobce bubnů dobré úmysly i myšlenky a poctivě naladěnou mysl. Nejsou-li tyto základní podmínky splněny, pak konečný výsledek bude poznamenán negativními silami, rám či kůže bubnu praskne, nebo bude jeho tón příliš nízký nebo příliš vysoký. Je-li pak takovýto buben použit, jeho záporný duch může způsobit špatné pocity celé skupině zpěváků sedících kolem něj. Jsou-li však základní postupy řádně dodrženy, buben získá svou vlastní identitu a bude vyvolávat ve zpěvácích pouze kladné pocity. Dokonce je s ním někdy zacházeno jako s lidskou bytostí, a stává se novým členem rodiny. I starší prohlašují, že buben má obrovskou vnitřní sílu a ducha.

„Duch bubnu Vás může učinit šťastnými, jste-li smutní a dokonce Vás povzbudit, jak fyzicky, tak i duševně.“

Motivy, jako je snaha o získání co možná největšího věhlasu, peněžní nároky a nespolupracující chování, jsou nevhodné pro přistoupení k bubnu, kdy je zapotřebí veškerou zášť a záporné pocity odložit stranou. Naopak žádoucím je přístup s  ladným a pokorným stavem mysli, což je část zavedené etikety bubnu, jak je chápána a dodržována zpěváky.

Buben je vždy během powwow uctíván vodou, tabákem a jinými materiálními i peněžními dary. Předzpěvák řídící se tradiční filosofií rozdělí tyto dary rovným dílem tak, že je postupně předává ostatním sedícím po jeho levici, ve směru hodinových ručiček. Tím dává najevo své uznání všem, kteří přispěli svým talentem a nejvyšší úctou vůči duchu bubnu.

Často se stanoví i zvláštní „strážce bubnu“, který se stará nejen o jeho tělo, ale i o duši. Buben by se neměl dostat do míst, kde je příliš teplo, příliš chladno či kde je vlhko. Protože je důležité, aby byl buben správně vyladěn. Zpěv pak nemusí být tak usilovný, neboť s bubnem vyladěným příliš nízko či příliš vysoko je obtížné se sladit. Také by neměl zůstat ležet na zemi, nehraje-li se na něj a proto jej mnoho strážců podkládá kobercem nebo pokrývkou.

 

Etiketa pro buben a zpěváky

Vždy se ptej hlavního zpěváka na to, zda-li si můžeš sednout k bubnu. Mnoho času je buben uzavřený, což znamená že hlavní zpěvák si již vybral, se kterými bude zpívat, a jen oni s ním mohou být u bubnu. Ty se s ním nesmíš hádat o jeho rozhodnutí. Hlavní zpěvák má právo vést všechny písně, dokud si nevybere jiného muže na předzpěv, který mu ulehčí s jeho břemenem. Hlavní zpěvák může dle své úvahy otevřít buben, což dává možnost komukoliv a kdykoliv vést píseň. (Být hlavním zpěvákem je velká pocta. Muž, kterému byla uznána tato pocta, je vybrán pro svou zkušenost a fakt, že zná mnoho písní. Není divu, že je chován ve velké úctě.)

Pro Poselství světa v kruhu a internetové stránky Indian Corralu připravil Mára / Hoohtsestamestse Brno 2002